Partner & Co.
- Vi flytter dansk erhvervsliv
Top -pic -hovedkontor1Top -pic -lastbil1Kolleger
Partner & Co A/S blev stiftet i 1995 og ejes af Jens Frederiksen
Vi tilbyder kvalitets- flytninger og relaterede ydelser, baseret på et højt serviceniveau
Koordination og samarbejde - så vi holder tidsplanen med respekt for kundens værdier
 

Miljøpolitik

Det er vores mål at drive forretning på en måde, så vi belaster miljøet mindst muligt. Vi har derfor gjort os mange overvejelser omkring vores miljøpolitik. 

 

Sådan gør vi

Vores miljøpolitik indebærer blandt andet at vores flyttebusser alle kører med partikelfilter efter Euro 4 eller Euro 5 standarden.

De 2 medarbejdere, der på nuværende tidspunkt er under uddannelse, deler deres viden og inspiration med både driftsledelse og kollegaer. Dette er således, at den seneste viden om brændstofforbrug, kørselsadfærd etc. bliver indarbejdet i hverdagens rutiner.

 

Vores flyttebiler

Nye flyttebiler indkøbes med sigte på at matche de næste miljøstandarder, da vores biler erfaringsmæssigt holder længere end gennemsnittet for lastbiler.

Flyttebilerne bliver vasket på YX Energi - Fabriksparken 18 - 2600 Glostrup, der har miljøgodkendt olieudskiller og sandfilter.

Alle rengøringsmidler leveres af Novodan, certificeret efter standarderne DS/ISO 9001 på kvalitetsområdet og DS/ISO 14001på miljøområdet.

 

Vores leverandører

Vores leverandør af pakkematerialer, flyttekasser mv., DS Smith Packaging A/S, prioriterer miljøspørgsmål højt. De lægger stor vægt på genanvendelse af de anvendte råvarer.

En FSC-certificering sikrer, at bølgepap fra DS Smith Packaging er produceret af FSC-certificeret papir. 

Kassabelt kontorinventar afleveres på RGS 90, der formår at genanvende eller konvertere mere end 97 % af det gods de modtager til alternativ anvendelse.

 

Affald

Miljøfarligt affald bliver altid bortskaffet på ansvarlig vis og kun til godkendte enheder såsom DCR-miljø der er specialister i elektronikaffald eller SMOKA, der håndterer olie- og kemikalieaffald.